5 таро подредби за планиране на годината


Началото на новата година (календарна или лична*) е най-силно зареденото време, в което можете да се свържете с онова, което ви предстои в следващите 12 месеца и да погледнете в бъдещето. Това е удачен момент за стартиране на годишен цикъл, поставяне на нови цели, промяна във фокуса и избор на нова посока.

С комплекта от пет таро подредби за планиране на годината ще получите обширна картина, разкриваща личните цели, наличните условия и необходимите стъпки за действие. Всяка от подредбите може да се прилага самостоятелно или в комбинация според необходимостта и търсения резултат.

5 таро подредби за планиране на годината
  • Годишна прогноза – дава цялостна картина на условията, в които ще ви постави новата година.
  • Месечна прогноза - реди се всеки месец и дава информация за актуалната динамика в четирите важни сфери: здраве, любов, пари, работа.
  • Тема на годината - дефинира фокуса на следващите 12 месеца.
  • Северна Звезда – определя кое ще помогне да бъде постигната Темата.
  • Свързване на точките – дава информация за следващата най-важната точка от личния Път, в която трябва да „стъпите”, за да се придвижите напред.

Метод на работа
Изпълнете подредбите една по една, отделяйки нужното внимание на всяка от тях.
Направете си график и разпределете подредбите в 2-3 или повече дни за по-дълбока рефлексия.
Между две подредби непосредствено една след друга, направете пауза - станете и се раздвижете, изпийте чаша вода, наситете мозъка с кислород с поредица вдишвания и издишвания, за да раздвижите и повдигнете енергията във вас и плавно да „излезете” от едната подредба и да „влезете” в следващата.
Запишете картите и позициите, по които сте ги изтеглили, за всяка подредба поотделно + вашата интерпретация.
Разгледайте получените резултати от петте подредби – има ли карти, които се повтарят в две или повече подредби? Запишете ги, заедно с позициите, по които сте ги изтеглили.

Време е за анализ:
Каква връзка откривате между позициите, по които сте изтеглили една и съща карта? Дали тези сфери ще си взаимодействат лесно и ще имате лек прогрес или ви посочват важен урок, който трябва да овладеете, за да постигнете желаното развитие?
А каква връзка откривате между някои или всички повтарящи се карти? Каква история ви разказват – от коя карта започва всичко, кои карти бележат развитието и коя карта разкрива крайния резултат?
Направете обобщение на получените инсайти и изводи. Запишете „историята” - тя ще бъде вашата „пътеводна светлина” за следващите 12 месеца.

---
Личната година е с продължителност от рождения ден през настоящата година до рождения ден в следващата година.


Коментари