Подредба Северна звезда

 

„Северна звезда” е оригинална моя подредба, вдъхновена от Nisha Moodley, треньор по женско лидерство. Според Nisha личната увереност се основава не на знанието как ще постигнем нещо, а на знанието къде отиваме – това е нашата пътеводна северна звездаПодредбата „Северна звезда” ще ви помогне да осветите своята визия за годината, като ясно ви покаже кое ви пречи да дефинирате своята посока и кое ще ви помогне уверено да тръгнете напред към желаното постижение.

 

Подредба Северна звезда

(тази подредба е част от 5 таро подредби за планиране на годината)

 

Изтеглете 8 карти и ги подредете според схемата на снимката.

 

Значение на позициите:

  1. Доколко постигнах своята Северна звезда за миналата година?
  2. Какво не можах да постигна от желаното за миналата година?
  3. Какво постигнах, което има голямо значение и стойност, но аз не оценявам в момента, а трябва?
  4. Какво ми пречи да видя ясно своята Северна звезда за новата година? (какво замъглява визията ми за мен през новата година)
  5. Коя сфера от живота ми трябва да освети моята Северна звезда? (към коя сфера да насоча фокуса си)
  6. Как да подсиля блясъка на своята Северна звезда? (какво е нужно да добавя към своята цел/визия, за да бъде тя по-ярка и завършена)
  7. Какво пропускам при изграждането на своята визия за новата година, но е важно, за да постигна желаното от мен?
  8. Какво от придобитото през мината година ще ми помогне да постигна своята цел/визия през новата?

 

Анализ:

Разгледайте картите в позиции 1 и 6 – как постигането на вашата Северна звезда за миналата година ви помага да развиете визията си за новата година?

 

Разгледайте картите в позиции 2 и 7 – как това, което не успяхте да постигнете от своята Северна звезда за миналата година ви пречи да развиете визията си за новата година?

 

Разгледайте картите в позиции 3 и 8 – кои са най-важните придобивки от изминалата година (неосъзната и осъзната), които ще имат важна подкрепяща роля при постигането на вашата визия за новата година?

 

Разгледайте картите по бои:

§                Има ли доминиращи бои и кои позиции свързват?

§                Има ли липсваща боя и какво ви подсказва това?

 


Коментари