Тема на годината с Таро


 

„Тема на годината” е оригинална моя подредба, вдъхновена от Jeannine Yoder, треньор по коуч умения. Според Jeannine изборът на тема има много по-силно, ясно и трансформиращо влияние върху живота, отколкото поставянето на цели и намерения. Защото Темата е мощната призма, през която насочваме фокуса си към една конкретна сфера, в която ставаме истински лидери през годината. С подредбата „Тема на годината” ще получите яснота за вашите същински желания и намерения за новата година и ще дефинирате вашата основна, трансформираща тема.

 

Подредба Тема на годината

(тази подредба е част от 5 таро подредби за планиране на годината)

 

Изтеглете 6 карти и ги подредете според схемата на снимката.

 

Значение на позициите:

1.             През каква призма искам да преживея света през тази година?

2.            Как искам да се изявявам през тази година?

3.            Какво искам да виждам повече около себе си?

4.            Какво искам да виждам повече в себе си?

5.             Какво искам да виждам повече във взаимоотношенията ми?

6.            Какво искам да развия в живота си, като съставна част на „изкуството да живея”?

 

Анализ:

Картата в позиция 1 ще ви покаже основната енергия, която искате да моделира живота ви:

Как се съчетава с картите в позиции 3, 4 и 5?

Промяната в кое поле ще помогне да преживеете света по начина, дефиниран от картата в позиция 1 – промяна във вас (карта 4), промяна в средата ви (карта 3) или промяна в начина, по който изграждате и поддържате взаимоотношенията си (карта 5)?

Как се подкрепят или противодействат картите в позиции 1 и 2 – това ще покаже дали имате желание активно да създадете светя, в който искате да живеете, или чакате промяната да бъде внесена от външни фактори и влияния.

Картата в позиция 6 ще ви покаже коя е онази съставна част, от която имате нужда, за да живеете с увереност, наслада и доволство от себе си и живота си.

 

Дефиниране на Темата:

Напишете на лист ключови думи за всяка от шестте позиции – има ли повтарящи се думи? Коя от тях резонира най-силно с вас в момента? Това е Темата на вашата година.

Разгледайте отговорите по всичките шест позиции – каква картина обрисуват? „Влезте” в тази картина и се преживейте като точно този човек в точно този живот – какво е чувството, какво искате в повече или в по-малко? Коя е думата, която бихте поставили за заглавие на тази картина? Това е Темата на вашата година.

 


Коментари