Месечна прогноза с Таро„Месечна прогноза с Таро” е оригинална моя подредба с изключително добри резултати при последователно използване месец след месец. Подредбата се реди в първите или в последните дни на месеца, за да даде поглед върху енергиите, които ще действат през настоящия или съответно, през следващия месец. Дава информация за развитието, което ви очаква по четирите най-важни стълба в живота на всеки човек: здраве, любов, работа, пари.

 

Месечна прогноза с Таро

(тази подредба е част от 5 таро подредби за планиране на годината)

 

Изтеглете 8 карти и ги подредете според схемата на снимката.

 

Значение на позициите:

1.             Какво ще започне през месеца?

2.            Какво ще приключи през месеца?

3.            Какъв шанс ще получа през месеца?

4.            Как най-добре да се възползвам от този шанс?

5.             Любов.

6.            Работа.

7.             Пари.

8.            Здраве.

 

Анализ:

Подредбата дава по-широка и ясна картина при използване месец след месец:

  • Има ли повтарящи се карти между настоящия и последните 1-2 месеца?
  • В какви позиции попадат и какво развитие в живота ви показва това?

 

Картите в позиции 1 до 4 дават информация за:

  • Действащата енергия през месеца и полето на активност – вътрешен или външен план.
  • Промените, уроците и влиянието, което този месец ще окаже върху живота ви.

 

Струпване на големи аркани в позиции от 1 до 4 говори за силен енергиен заряд и трансформация с дългосрочно развитие, която ще бъде оценена напълно поне след половин-една година.

 

Струпване на дворцови карти в позиции от 1 до 4 указва необходима, заложена в индивидуалната програма промяна на личността, която ще бъде в синхрон с новите условия в предстоящото житейско развитие.

 

Обърнете внимание на картите в позиции 5 до 8 и ги сравнете с картите в същите позиции за предходния месец - Как се изменя или запазва енергията за всяка от сферите?

 

Сравнете картите в позиции 5 до 8 помежду им:

§                Коя сфера доминира и привлича повече енергия към себе си?

§                Кои сфери се подкрепят или влияят взаимно? По какъв начин и до какво ще доведе това?

 


Коментари