Да или Не с Таро: Кои карти означават НЕ

 

Най-лесният начин да получим отговор с да и не от Таро е с изтеглянето на една карта, и тъй като за мен основното правило за работата с Таро е, че всеки сам създава своите правила, то в началото е важно да установите езикът, чрез който разговаряте с вашите карти. Какво за вас означава „4 чаши”? Каква емоция поражда във вас - позитивно или негативно усещане имате за нея? Ако я изтеглите за въпрос с да и не, дали за вас ще бъде „да” или пък ще ви подсказва „не”? Или ще остане неопределена като „може би”? Вземете „4 чаши” и я усетете – Да, Не или Може би – запишете отговора в съответната графа. Направете същото за всяка от 78-те карти и създайте своята лична таблица с отговори за Да/Не въпроси. Придържайте се към нея, за да не се поддадете на изкушението да смените мимоходом отговора, просто защото не ви харесва.

 

Разбира се, можете да работите с таблица, подготвена от някой друг. Моето любимо „Да/Не/Може би” разпределение на таро картите е това на Емили Мо* (emiliemoe.com). Харесва ми, че тя добавя по една ключова дума/фраза към всяка карта, което ми дава уточнение какво влияе в ситуацията и защо везните се накланят към този отговор. След „Кои карти означават ДА” и „Кои карти означават МОЖЕ БИ”, продължавам с картите, които казват НЕ.

 

ГОЛЕМИ АРКАНИ

§                Отшелникът – Оттегляне

§                Обесеният – Твърде много

§                Смъртта – Край

§                Дяволът – В капан

§                Кулата – Срив

§                Луната Илюзии


ЖЕЗЛИ

§                Асо (обърнато) – Липса на амбиция

§                5 – Противоборство

§                7 – Противник

§                9 – Защита

§                10 – Бреме

§                Паж (обърнат) – Лоша комуникация

§                Рицар (обърнат) – Риск

§                Кралица (обърната) – Гняв

§                Крал (обърнат) – Незавършен / Невъзпитан (за човек)


ЧАШИ

§                Асо (обърнато) – Студенина

§                5 – Тревоги

§                – Развод

§                Паж (обърнат) – Незрялост

§                Рицар (обърнат) – Изневяра

§                Кралица (обърната) – Чувствителност

§                Крал (обърнат) - Затъване


МЕЧОВЕ

§                Асо (обърнато) – Незавършен / Недодялан

§                – Скръб

§                5 – Конфликт

§                 Избягване

§                7 – Измъкване

§                8 – Затваряне / Чувство за ограничаване

§                – Тревога

§                10 – Нож в гърба

§                Паж (обърнат) – Внимавай

§                Рицар (обърнат) – Твърде бързо

§                Кралица (обърната) – Кучката

§                Крал (обърнат) - Отмъщение


ПЕНТАКЛИ

§                Асо (обърнато) – Без стойност

§                4 – Пусни го

§                – Болест

§                Паж (обърнат) – Непризнат

§                Рицар (обърнат) – Липса на напредък

§                Кралица (обърната) – Безплодност

§                Крал (обърнат) - Нарцисизъм

 

---

* Методът на Emilie Moe предполага разбъркване на картите така, че да се получат и обърнати карти – това е в основата на определянето на Асата и Дворцовите карти като позитивни или негативни; останалите карти се тълкуват еднозначно независимо дали са прави или обърнати.

 


Коментари