Да или Не с Таро: Кои карти означават МОЖЕ БИ


Най-лесният начин да получим отговор с да и не от Таро е с изтеглянето на една карта, и тъй като за мен основното правило за работата с Таро е, че всеки сам създава своите правила, то в началото е важно да установите езикът, чрез който разговаряте с вашите карти. Какво за вас означава „4 чаши”? Каква емоция поражда във вас - позитивно или негативно усещане имате за нея? Ако я изтеглите за въпрос с да и не, дали за вас ще бъде „да” или пък ще ви подсказва „не”? Или ще остане неопределена като „може би”? Вземете „4 чаши” и я усетете – Да, Не или Може би – запишете отговора в съответната графа. Направете същото за всяка от 78-те карти и създайте своята лична таблица с отговори за Да/Не въпроси. Придържайте се към нея, за да не се поддадете на изкушението да смените мимоходом отговора, просто защото не ви харесва.

 

Разбира се, можете да работите с таблица, подготвена от някой друг. Моето любимо „Да/Не/Може би” разпределение на таро картите е това на Емили Мо(emiliemoe.com)Харесва ми, че тя добавя по една ключова дума/фраза към всяка карта, което ми дава уточнение какво влияе в ситуацията и защо везните се накланят към този отговор. След „Картите, които означават ДА”, продължавам с картите, които означават МОЖЕ БИ.

 

ГОЛЕМИ АРКАНИ

§                Глупакът – Бъди внимателен

§                Висшата Жрица – Виж нещата отвътре

§                Силата – Задръж

§                Умереност – Почакай

§                Страшният съд – Всичко във времето си


ЖЕЗЛИ

§                3 – Игра на изчакване

§                8 – Още не се знае


ЧАШИ

§                4 – Липса на интерес

§                 Мисли от миналото

§                Неяснота


МЕЧОВЕ

§                – Нерешителност

§                4 - Почивка


ПЕНТАКЛИ

§                2 – Поддържай баланс


Към 
Кои карти означават НЕ


---

* Методът на Emilie Moe предполага разбъркване на картите така, че да се получат и обърнати карти – това е в основата на определянето на Асата и Дворцовите карти като позитивни или негативни; останалите карти се тълкуват еднозначно независимо дали са прави или обърнати.

 


Коментари