Лично утвърждение с Таро за добра промяна


Имате ли чувството, че привличате все едни и същи отношения и възможности, които не ви служат за добро и не знаете как да излезете от този порочен кръг? Таро може да ви помогне да разберете какво се случва и как да промените нещата.

 

Първата стъпка е да идентифицирате енергията, която ви заобикаля. Понякога тя е очевидна – например, всички ваши любовни партньори не умеят да изразяват емоциите си или колкото и да се стараете, все не получавате признание и оценка от работодателя си. Но понякога, повтарящият се модел не е така лесно разпознаваем и в този случай, попитайте Таро:Какъв е моделът, който се повтаря при мен в ... ?

(посочете сферата, за която се отнася въпросът – „изборът ми на любовен партньор”, „начинът, по който общувам с колегите си” и пр.)

 

Изтеглете една карта.

 

Втората стъпка е да разберете произхода на този модел. Попитайте картите:Откъде идва тази енергия?

 

Изтеглете една карта. Изтълкувайте я през призмата на минали влияния: дали моделът е повлиян от вашите родители; дали идва от детството или е развит през зрелостта; дали е свързан с конкретен човек или е общо мнение, което сте приели...

 

Третата стъпка е да създадете своето лично утвърждение, чрез което да смените досегашния, вредящ модел, с нова, позитивна нагласа. Попитайте Таро:От какво да се освободя и какво да привлека към себе си за добро?

 

Изтеглете две карти - една за това, от което да се освободите и втора за онова, което да привлечете. Съчетайте посланията на двете карти в едно утвърждение.

 

Например, изтеглили сте 10 мечове за онова, от което да се освободите и Слънцето за онова, което да привлечете към себе си. Вашето утвърждение може да звучи така:

 

Освобождавам се от всяко вярване, че не ме очаква нищо хубаво занапред и виждам добро, щастие и радост навсякъде около мен точно в този момент.

 

А ако сте изтеглили картите в обратен вариант и Слънцето посочва онова, от което да се освободите, а 10 мечове указва какво да привлечете към себе си? В този случай утвърждението може да бъде:

 

Освобождавам се от моята детска наивност и прибързаност и първо 10 пъти мисля, преди да направя една стъпка напред.

 

Повтаряйте своето утвърждение всеки ден - щом станете от сън сутрин и колкото пъти поискате през деня. Напишете го на листчета и го залепете на видни за вас места, така че да се заобиколите с новата енергия.

За да дадете заряд на утвърждението, свържете го с чувство, което искате да се усили в живота ви, например, чувство на радост. Всеки път, когато казвате утвърждението, представяйте си избраното чувство, докато започнете да го изпитвате от само себе си. Именно тогава ще разберете, че старото вярване се е заменило с новото и по-добро.

 


Коментари