Боя Мечове


Всяка от четирите бои на малките аркани в Таро съдържа 14 карти, от които 10 номерирани (Асо до Десятка), и 4 дворцови карти, традиционно именувани Паж, Рицар, Кралица и Крал. Номерираните карти отразяват ежедневни ситуации, докато дворцовите карти се отнасят до характеристики на личността или указват конкретен човек.

Боя Мечове в Таро е свързана с елемента Въздух и се асоциира с ума, мисълта, комуникацията, форсиращата сила и действията. Картите от тази боя често се възприемат като негативни и дори опасни, свързват се с омраза, нечестна битка, врагове, вербална агресия, изневяра. Но дали действията ще бъдат конструктивни или деструктивни, зависи от мисълта, вложена в тях.


Асо

Комуникация. Истина. Нова идея. Ново откритие. Нов начин на мислене. Рационалност. Интелект. Яснота. Достигане до дъното на проблема и откриване на решение. Вдъхновени мисли. Иновация. Фокус. Кураж. Дисциплина. Говорене или писане. Илюзия. Преднамереност. Глупост.


Две

Нужда от вътрешен баланс. Невъзможност да видиш истината. Задънена улица. Неопределеност. Нужда от решение. Противоречие. Отлагане. Бягство от отговорност. Избери страна. Виж двете страни на монетата. Да си в мир с незнанието какво следва.


Три

Разбито сърце. Страх. Емпатия за болката на другия. Раздяла. Несподелена любов. Изневяра. Загуба. Скръб. Думи, които нараняват. Възстановяване след дълбоко страдание.


Четири

Умора. Почивка. Забави темпото. Дай почивка на ума. Примирие на ум-сърце-тялото, на мисли-чувства-воля. Усамотение. Медитация. Отдръпване от нещо. Болест. Възстановяване. Пречистване. Почивен ден. Непомръдване от първоначалната идея.


Пет

Пирова победа. Защита на убежденията с готовност да понесеш последствията. Критика. Провал. Предателство. Подла атака. Преглъщане на гордостта. Позитивна настройка на мисълта. Изграждане на самочувствие чрез справяне с провали и загуби. Отворени рани. Защита чрез нападение. Подготви се за битка. Бий се за победа.

 

 

Шест

Наука. Развитие чрез рационално мислене. Духовен пробив. Преместване. Пътуване. Мир и утеха. Нова работа. Обективност. Спокойно плаване. Нова земя. Сигурност. Тъга от раздяла. Очакване на новото.


Седем

Информиран избор. Конструктивна критика. Информация, която трябва да се анализира. Предателство. Планиране. Алчност. Обир. Открадната идея. Несподелен план. Нечестен човек. Измъкване по терлици. Лъжа. Неспособност да се довериш. Хитрост.


Осем

Чувство, че си в капан. Ограничаващи вярвания. Парализиращ анализ. Отлагане. Самоблокиране. Тревожност. Твърде много мисли.  Мислите определят чувствата. Затъване в ситуацията. Самоограничаване. Принудителна сдържаност. Вина. Освобождаване. Преодоляване на препятствията. Ментална свобода.


Девет

Вина. Страх. Тъга. Отчаяние. Приятел на нощта. Безсъние. Кошмари. Съжаление. Тревожност. Безнадеждност. Неосновани страхове. Обещание. Изолация за изясняване на ситуацията. Премълчани тревоги.


Десет

Светлина в края на тунела. Принудителен край. Цялата нужна информация е налична. Поражение. Неблагоприятен изход. Болка. Трудности. Страдание. "Нож в гърба". Достигане до дъното. Изправяне. Акупунктура.

 

 

Паж

Любопитство. Тревожни новини. Бързи промени. Клюки. Изнудване. Комуникация за изясняване.


Рицар

Амбиция. Самоувереност. Бърза мисъл. Остър език. Конфронтация. Конкурент. Прозрение. Припряност. Необузданост. Бързо развитие.


Кралица

Амбиция. Яснота. Неемоционалност. Мъдрост, придобита чрез богат болезнен опит. Страничен поглед. Трудната истина. Самокритика. Загуба. Злъч. Нетолерантност. Отхвърляне. Негодувание. Безплодие.


Крал

Авторитет. Военен. Командир. Съветник. Прагматичен. Обективен. Закон. Ред. Справедливо отсъждане. Съвет. Остър ум, но студено сърце. Циничност. Тиранин. Безпощадност.

 

Изображения: Radiant Rider-Waite Tarot

 


Коментари