Символите в Таро


Често при тълкуването на Таро даден символ привлича вниманието ни. Това е специалното послание, ключът към разбиране на ситуацията. Знанието за символите върху нашите карти, носи дълбочина в интерпретацията и усилва връзката ни с Таро. В тази публикация са събрани едни от най-често срещаните и привличащи вниманието символи в колодата Райдър-Уейт-Смит. Използвайте списъка като ориентир, но винаги бъдете отворени към лични асоциации, които ви нашепва вътрешния глас.

Значение на символите

Ангели
Като вестоносци на Господ, ангелите носят божествени послания. Те са символ на помощ от Небето. В четири от големите аркани централни фигури са архангелите:
§                Арх. Рафаил (Господ изцелява) в Любовниците.
§                Арх. Михаил (Който е като Господ) в Умереността.
§                Арх. Уриил (Светлина Божия; просветител на помрачените) в Дяволът.
§                Арх. Гавраил (Сила Господня) в Страшният съд.

Везни
Символ на равенство, баланс, справедливо решение и безпристрастност.

Венец
Символ на победа, слава, постижение и признание.

Вериги
Знак за свързаност, привързаност, ограничение, подчинение.

Вода
Символ на подсъзнанието и емоциите.

Грозде, лоза
Тъй като от гроздето се прави вино, то се свързва с удоволствието и лукса. А израстването на лозата нагоре към слънцето, се асоциира с амбицията за растеж и с възнаграждението за положените усилия.

Деца
Представляват младост, чистота, наивност, невинност, както и буквално – деца и млади хора.

Завеса
Олицетворява скритото, девственото, невиждано и недокосвано от друг. Тъй като завесата може да бъде свалена, тя символизира посвещаване в окултното.

Замък
Символ на защита, стабилност, сигурност. От една страна, замъкът показва голямо постижение след бавно и продължително преследване на целта. От друга страна, може да говори за защитно поведение, ограничено мислене, действие по точно определен начин, от който човекът трудно отвиква. Като съвет, замъкът подсказва, че е нужно да изградим солидни основи, за да могат идеите ни да се развият и материализират.

Звезда
Символ на надеждата, желанията и божественото напътствие.

Квадрат
Символ на Земята, противоречията, прагматичния подход. Внушава усещане за структура, стабилност и постоянство. Свързва се също с четирите посоки на света, четирите елемента, четирите природни сезона и четирите фази в човешкия живот.

Ключове
Може да указват тайна, скрито знание, недостъпна област (вкл. в психичното), но така също и „отключване” на заключеното и получаване на достъп до ново познание/философия, която променя мирогледа.

Корона
Символ на постижение, майсторство и публично признание. Атрибут на властта и връзката с божественото.

Кръг
Символ на единство, безкрайност, божественост, висше съвършенство. Свързва се с цикличността и непрестанното завъртане и еволюция.

Лампа, фенер
Символизира духовно просветление, дълбоко познание, търсене на истината.

Лилии
Указват вяра, надежда и мъдрост. Означават също послание и идея.

Луна
Силно свързана с женската природа, луната е символ на емоционалния свят, цикличността, подсъзнанието и скритите сили, които повлияват ситуацията.

Лъв
Свързва се с животинската страна в човека, първичното, инстинкта и страстите. В по-висша проява, лъвът е емблема на гордост, кураж, знатност, царственост и благородство.

Нар
Символ на женската сексуалност и плодовитост.

Облаци
Тъй като се свързват с въздушния елемент, облаците обикновено се асоциират с мислите. Видът на облаците подсказва характера на мислите и какви мисловни процеси протичат в ума.

Ориентация на тялото
§                Ако тялото е обърнато наляво – минало, възприемане, поглед навътре.
§                Ако тялото е обърнато надясно – бъдеще, отдаване, поглед навън.
§               Ако тялото е обърнато фронтално – присъствие в настоящия момент, конфронтация.

Планина
Свързва се с преодоляване на предизвикателства и полагане на усилия по пътя към целта, но така също и с възнаграждението след това (по-висока планина - по-високо постижение).

Превръзка на очите
Показва липса на яснота, заради недостатъчно знание/информация или заради отказ да признаем истината.

Птица
Символ на свободната мисъл и общуването. Свързва се с донесено/получено съобщение.

Път
Асоциира се с пътуване във физическия или духовния свят. Натрупване на опит и духовно познание.

Река
Свързва се с потока на съзнанието.

Риба
Указва идея или мисъл, „изплувала” от подсъзнанието.

Роза
Асоциира се с красотата на живота и надеждата за бъдещето.
§                Бяла роза – духовна чистота и трансформация.
§                Червена роза – страст, действие, мъжество.
§                Петлистната роза от флага на Смъртта – единение на петте елемента (огън, въздух, вода, земя, етер).

Ръце и крака
Дясната половина на тялото се свързва с разума, логиката и мъжката енергия (даване). Лявата половина на тялото се отнася до чувствата, сърцето и женската енергия (получаване). По пентаграма на Всемирното Бяло Братство:
§                Лява ръка – Любов
§                Ляв крак – Добродетел
§                Дясна ръка – Мъдрост
§                Десен крак – Правда

Светкавица
Изключителна сила и енергия, които носят напрежение и взрив в статуквото. Светкавицата също е символ на проблясък и внезапна идея.

Слънце
Като източник на светлината, слънцето е носител на жизнена сила, енергия и топлина.

Триъгълник
Асоциира се с триединството на дух-душа-тяло. Сочещ нагоре, е символ на огъня, живота, мъжкото начало. Сочещ надолу, е символ на водата, утробата, женското начало.

Цветове
§               Червено – страст за живот, воля, смелост, заряд, активност, агресивност, хъс, сексуално желание.
§                Кафяво – заземеност, стабилност.
§                Оранжево – гордост, амбиция, ентусиазъм, енергия.
§                Жълто – сила, кураж, успех, жизненост, увереност, оптимизъм.
§                Зелено – изобилие, плодородие, растеж, здраве, изхранване.
§                Синьо – спокойствие, истина, мир.
§                Лилаво – духовна сила, психичност, висше познание, благородство.
§                Черно – мрак, зло, празнина, завършване, край.
§                Сиво – комуникация, объркване, помръкналост.
§                Бяло – чистота, невинност, защита.

Чаша
Тъй като се свързва с водния елемент, чашата е символ на любов, интуиция, въображение и поднесени възможности в емоционален план.Изображения: Radiant Rider-Waite Tarot

Коментари