40-те лица на Любовта в Таро: ЖЕЗЛИ

 

Сред най-свещените традиции в Таро е тази, при която тълкуването се основава на разпределението на цели категории човешки опит по четирите бои. Така Пентаклите се съотнасят към въпроси, свързани с пари и физическо здраве. Мечовете обхващат конфликти, проблеми и умствения свят. Жезлите се свързват с енергията, съревнованието, талантите и кариерата. Докато Чашите са емблема и проява на емоциите, взаимоотношенията, връзките и любовта. Това разпределение е лесно за употреба, но какво се случва, когато отговорът по любовен въпрос е чрез Мечове, например? Изцяло ли липсва любовта? Само болка ли прозира в отношенията?

 

Всяка таро боя притежава свои уникални намерения, чувства, идеи и опит, и всяка таро боя се отличава със собствен стил на обич и любов.

 

Какви са характеристиките на Сърцето в Жезли, ЧашиМечовеПентакли и по какъв начин се проявяват в малките аркани от Асо до 10? Това са

 

40-те лица на Любовта в Таро

 

боя Жезли

 

Сърцето под знака на Жезли е понякога енергично, смело, бързо, горещо и сигурно, а друг път – агресивно и ревниво.

 

Асо жезли

§                Любов от пръв поглед.

§                Той/тя мисли, че си секси.

§                Силно либидо.

 

 

2 жезли

§                „Знам какво харесвам!”

§                „Имам връзката, която искам.”

§                Чувство за сигурност във връзката.

 

 

3 жезли

§                Очакване на Идеалния партньор.

§                Търпение, докато партньорът решава лични проблеми.

§                Очакване завръщането на партньора след необходимо отсъствие.

 

 

4 жезли

§                Обвързване.

§                Брак.

§                Меден месец.

 

 

5 жезли

§                Напрегнати взаимоотношения.

§                Дразнене и несъгласие един с друг.

§                Несъвместимост.

 

 

6 жезли

§                „Моят герой!” Заслужена възхита заради действия.

§                Г-н/Г-жа Популярност.

§                Достоен за любов и обожание човек.

 

 

7 жезли

§                Защитаване на връзката срещу клюки и клевети.

§                Спор с приятели/роднини относно избора на партньор.

§                Неподдаване на изкушението – много възможности, но нежелание да се възползваш от тях.

 

 

8 жезли

§                Увличане, хлътване, безумно влюбване.

§                Секс, секс, секс (с различни партньори).

§                Брак или съжителство след кратко познанство.

 

 

9 жезли

§                Насилие във връзката.

§                Отдавна страдащ партньор.

§                Борба за запазване на отношенията.

 

 

10 жезли

§                Отговорност във връзката – да носиш своя дял от товара.

§                Обещание за грижа към партньора в трудни времена.

§                Връзка, която се превръща в тежест.

 

Изброените варианти за тълкуване на всяка от цифровите карти от боя Жезли са примери и възможности, но не императив! Използвайте ги като вдъхновение и насока за лична интерпретация според конкретния случай.

 

 

 

Изображение: Кралица Жезли от Art Nouveau Tarot

 


Коментари